Privacy Policy

  Alle soorten informatie via deze site vergaard door de NV Chantelle zijn wettelijk aangegeven bij de Commissie van de Franse Overheid die waakt over de bescherming van persoonlijke gegevens (Commission Informatique et Libertés, afgekort CNIL).

  De NV Chantelle mag vrijwillig gegeven informatie van u krijgen, waaronder de volgende gegevens: uw naam, adres, e-mailadres, geslacht, leeftijd, maten en het lingeriemerk dat u gewoonlijk koopt. Louter door ons deze informatie toe te sturen verleent u ons daarom een onbeperkt recht om dergelijke informatie te gebruiken, weer te geven, te verspreiden, te wijzigen of door te geven, voor welke reden of doelstelling dan ook.

  De NV Chantelle is gerechtigd om sommige informaties (ideeën, concepten, kennis) zowel intern in de eigen filialen als ter verbetering van deze site aan te wenden.

  Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet « Informatique et Libertés » (bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij gebruik van ICT-middelen) van 6 januari 1978 bent u niet verplicht om informatie te verstrekken via de vragenlijsten op de site. Deze informatie blijft streng geheim en wordt in geen geval ter kennis gebracht van derden zonder de instemming van de betrokkene.

  De gegeven informatie is enkel bestemd voor de NV Chantelle. Daarbij mag elke betrokken persoon toegang krijgen tot de eigen gegevens om ze op hun geldigheid te controleren en om de schrapping te vragen van inlichtingen die de eigen persoon aangaan.

  Hiervoor worden bezoekers van de site verzocht om de contactpagina te gebruiken.

  De NV Chantelle SA verbindt zich er toe de haar doorgegeven e-mailadressen niet te gebruiken noch te verkopen voor de systematische verspreiding van reclameboodschappen. De vennootschap houdt echter wel de mogelijkheid open om mailingen te sturen naar bezoekers van de site die er hun gegevens kenbaar hebben gemaakt.